01/03/2024

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์

# ตู้ปันสุข # ครูบาน้อยนำสิ่งของ จากการบิณฑบาต

ตู้ปันสุข หรือว่าตู้คลายทุกข์ที่เวลานี้มีแทบทุกที่ทุกแห่ง ทั้งนี้เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของพี่น้องประชาชนที่ได้ความเดือดร้อนจากภัยของโควิด-19

ซึ่งตู้เหล่านี้ มีไว้ให้ผู้ที่มีจิตศรัทธา ได้นำเอาสิ่งของมาเติมเต็มไส้ไว้ในตู้เพื่อให้พี่น้องได้หยิบไปบริโภคในการดำรงชีวิตประจำวัน สำหรับผู้ที่มีจิตศรัทธา จะเป็นใครก็ได้ อย่างเช่นพระครูบาดังของภาคเหนือ พระครูสิริศีลสังวร หรือครูบาน้อย เตชปัญโญ เจ้าอาวาสวัดศรีดอนมูล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ท่านได้ออกบิณฑบาตไปตามหมู่บ้านทุกวัน แล้วนำเอาสิ่งของที่ออกบิณฑบาตทั้งหมดมาใส่ในตู้ปันสุข ด้วยตนเอง ที่หน้าโรง พยาบาลสารภี บวรพัฒนา หรือโรงพยาบาลสารภี 2
วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

You may have missed