01/03/2024

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์

#ข่าวล่า ” เล่าเรื่อง เมืองล้านนา”

เชียงใหม่ – ครูบาน้อยนำสิ่งของ จากการบิณฑบาต ใส่ตู้ปันสุขด้วยตัวเอง
ตู้ปันสุข หรือว่าตู้คลายทุกข์ที่เวลานี้มีแทบทุกที่ทุกแห่ง ทั้งนี้เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของพี่น้องประชาชนที่ได้ความเดือดร้อนจากภัยของโควิด-19 ซึ่งตู้เหล่านี้ มีไว้ให้ผู้ที่มีจิตศรัทธา ได้นำเอาสิ่งของมาเติมเต็มไส้ไว้ในตู้เพื่อให้พี่น้องได้หยิบไปบริโภคในการดำรงชีวิตประจำวัน สำหรับผู้ที่มีจิตศรัทธา จะเป็นใครก็ได้ อย่างเช่นพระครูบาดังของภาคเหนือ พระครูสิริศีลสังวร หรือครูบาน้อย เตชปัญโญ เจ้าอาวาสวัดศรีดอนมูล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ท่านได้ออกบิณฑบาตไปตามหมู่บ้านทุกวัน แล้วนำเอาสิ่งของที่ออกบิณฑบาตทั้งหมดมาใส่ในตู้ปันสุข ด้วยตนเอง ที่หน้าโรง พยาบาลสารภี บวรพัฒนา หรือโรงพยาบาลสารภี 2

                                                                                *********************************

เทศบาลนครเชียงใหม่ ประชุมบริหารจัดการความเสี่ยง ตามมาตรฐานหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 นางทิฆัมพร ตันวัฒนะ ปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมบริหารจัดการความเสี่ยง ตามมาตรฐานหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่.

************************************

เชียงใหม่ – ตำรวจกองเมือง ร่วมผู้ประกอบการ แจกอาหารประชาชน
โครงการรับอาหารฟรีครับ ยังคงดำเนินกิจกรรมต่อไป จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และที่ สถานีตำรวจ สภ.เมือง เชียงใหม่ โดย พันตำรวจเอก ภูวนาถ ดวงดี ผู้กำกับ และข้าราชการตำรวจ สถานีตำรวจกองเมืองเชียงใหม่ ร่วมกับผู้ประกอบการ ราชเดอบาร์ อาหารอินเดีย คลินิกหมอ,คุณฮั้วกระทะร้อน ร่วมกันแจกอาหาร แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 จำนวน 400 ชุด ณ บริเวณ ด้านหน้าสถานีตำรวจกองเมืองเชียงใหม่ ตามโครงการ รับอาหารฟรีครับ เพราะว่าที่ผ่านๆมาโครงการนี้ได้รับความพึงพอใจจากพี่น้องประชาชนเป็นอย่างมาก และทุกครั้งจะได้รับความร่วมมือในการจัดระเบียบรับสิ่งของตามมาตรการณ์ที่ดี

******************************************

ผบ.กองบิน 41 มอบถุงรอยยิ้ม ให้แก่กำลังพล
เป็นผู้บังคับบัญชามีน้ำใจต่อผู้ใต้บังคับบัญชา อันนี้ถือว่าเป็นความโชคดีของหน่วยงานนั้น เฉกเช่นที่กองบิน 41 ที่มี นาวาอากาศเอก นรุธ กำเนิดนักตะ ผู้บังคับการกองบิน 41 ที่เดินทางมาเป็นประธานในพิธีมอบถุงแห่งรอยยิ้ม จำนวน 1,000 ถุง ให้แก่กำลังพลกองบิน 41 โดยมีหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน 41 ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ และรองประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน 41 เป็นผู้แทนในการรับมอบและเข้าร่วมพิธี ณ หอประชุมเตชะตุงคะ ในกองบิน 41

ซึ่งการมอบถุงรอยยิ้ม เพื่อบรรเทาความทุกข์ของพี่น้องกำลังพลกองทัพอากาศ จึงมีนโยบายช่วยเหลือในทางต่างๆ ทั้งการจัดหาอาหารในราคาถูก การจ้างงานครอบครัวกำลังพล ที่ได้รับผลกระทบ และการแจกเครื่องบริโภคที่จำเป็น ตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารอากาศ ทางผู้บัง คับการกองบิน 41 จึงได้จัดให้มีการมอบถุงรอยยิ้มดังกล่าว

**********************************

สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรค Covid-19 ณ. สถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ 1-3 อย่างเข้มงวด ดังนี้

– การวัดอุณหภูมิผู้โดยสาร
– การรักษาระยะห่าง
– ควบคุมการใช้หน้ากากอนามัยอย่างเคร่งครัด
– จัดเตรียมแอลกอฮอล์เพื่อทำความสะอาด
– กรอกแบบฟอร์มข้อมูลผู้โดยสาร (ต.8 คค) และสแกน QR code
– ผู้ประกอบการ/ผู้โดยสารได้ปฏิบัติตามประกาศกรมฯ ฉบับลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2563

  สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เชิญชวนท่องเที่ยวพร้อมเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ผ่านช่องทางออนไลน์ของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ตลอดเดือนมิถุนายน 2563                                                        

นายอนุชา ดำรงมณี กรรมการบริหาร ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ที่ส่งผลต่อกิจกรรมการเรียนการสอนในโรงเรียน ทำให้ปัจจุบันได้มีการเรียนผ่านช่องทางออนไลน์ หรือ DLTV ที่เด็กๆ ต้องเรียนรู้ทดแทนการเรียนการสอนในห้องเรียน เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จึงจัดทำคลิปเรียนออนไลน์ภาษาอังกฤษ “Easy English” ให้เด็กๆ ได้เรียนรู้และผ่อนคลายไปกับการท่องเที่ยวในเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ซึ่งนอกจากได้ความรู้ทางด้านภาษาในการท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆ และการติดต่อสื่อสารในชีวิตประจำวันแล้ว ยังได้รู้จักคำศัพท์สัตว์ป่าหายากชนิดต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมในการท่องเที่ยวอีกครั้ง หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ได้คลี่คลายลง

*********************************************

การผ่อนผันของรัฐบาลในระยะที่ 3  ทำให้กิจการต่างๆ เรื่มเปิดเกือบครบวงจรแล้ว พ่อเมืองเวียงพิงค์ เน้นเจ้าหน้าที่ให้ดูแล อย่างเข้มงวด ฝากบอกประชาชน การ์ดอย่าตก เพื่อความปลอดภัย รอดพ้นโรคร้ายโควิด19

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

******************************************

รองผู้ว่าฯคนเก่ง เฝ้าระว้งป้องกันติดตามการระบาดเชื้อไวรัสโควิด 19 ,มาอย่างต่อเนื่อง เน้นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการอย่างเข้มข้น จากการเปิดกิจการหลายชนิด จากการคลายล็อคระยะ 3

 นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

*********************************

ทำงานเข้มข้นสมชายชาติทหาร ทั้งแนวทางการหาข่าวเพื่อความมั่นคง มวลชนสัมพันธ์เข้ากับประชาชนอย่างแนบสนิท ให้ความช่วยเหลือชาวบ้านทุกพื้นที่

พ.อ.พนม ศรีเผือด หน.กลุ่มงานนโยบายเเผนและการข่าว กอ.รมน.จังหวัด​ ช.ม.

***********************************

หญิงเก่งมุ่งมั่นทำงานไม่แพ้ผู้ชาย นำนโยบายต่างๆ ประสานภาครัฐเอกชน ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ให้กลับมารุ่งโรจน์เหมือนเดิม

นางปาริษา ปานพรม  ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่

************************************

สวนสัตว์เชียงใหม่ พร้อมให้บริการนักท่องเที่ยวอย่างประทับใจ พนักงานทุกคนร่วมพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เชิญสัมผัสชีวิตความเป็นอยู่ของสัตว์ป่าที่น่าทึ่งแบบธรรมชาติ

นายวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่

************************************

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ดูแลผู้ป่วยทุกท่านเหมือนญาติมิตร ทุกชีวิตปลอดภัย ปราศจากโรค ด้วยการบริการที่มาตราฐานทันสมัย

ทันตแพทย์ศิระ ฮั่นตระกูล กรรมการบริหารโรงพยาบาลเชียงใหม่

                                                                   *************************************

รัฐบาลผ่อนปรนคลายล็อคระยะ 3 ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเริ่มเข้าสถานการปกติ แต่ทุกคนต้องไม่ประมาท การ์ดอย่าตก เราจะรอดพ้นไปด้วยกัน ด้วยความปารถนาดีจากชมรมผู้สื่อข่าวจังหวัดเชียงใหม่

“ผมชื่อไท” นายธัชชัย โกมลรัตน์ ประธานชมรมผู้สื่อข่าวจังหวัดเชียงใหม่

************************************

ไม่ได้หายไปไหน ประสานงานข่าวลงพื้นที่นำเสนอข่าว 2 มหันตภัยร้ายที่ผ่านมา อีกทั้งกำลังเตรียมงานประกวดธิดาลาบเมือง ที่จะจัดในงานมหกรรมลาบเมือง ครั้งที่ 45 เร็วๆนี้

นายจิรชัย คงคาดิษฐ  ประธานชมรมสื่อมวลชน แอนด์ ออนไลน์ ภาคเหนือ,ประธานประกวดธิดาลาบ

***************************************

ตรวจเข้มผู้โดยสารที่เดินทางระหว่างจังหวัด เพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด เจ้าหน้าที่ทุกคน การ์ดห้ามตก

นางวราภรณ์ วรพงศธร ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่

***********************************

ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ เร่งขึ้นบินทำฝนหลวงอย่างต่อเนื่อง เติมน้ำในเขื่อน เพิ่มความชื้นให้พื้นป่า 

นายรังสรรค์ บุศย์เมือง  ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ

************************************

มุ่งมั่น ก้มหน้าก้มตา ทำงานนำเสนอข่าวสารสู่สาธารณชนอย่างเดียว ไม่สนโรคร้าย ต้ังใจทำงานอย่างเต็มที่  ยกให้เป็นหญิงเก่งในวงการสื่อตัวจริงเสียงจริงของเมืองเวียงพิงค์

วริศรา ทินนา News 108,มวลชนทีวี,นิวส์มหาชน ภาคเหนือ

***************************************

ขอขอบคุณ ข้อมูล ภาพ/ข่าวประชาสัมพันธ์.จ.เชียงราย,จ.ลำปาง,จ.ลำพูน ,เทศบาลนครเชียงใหม่, กอ.รมน.จังหวัด ชม. แหล่งข่าวทุกหน่วยงาน.วริศรา ทินนา,มนู พุทธิมูล

นายสินชัย พชรธนาพร นักข่าวอาวุโสจังหวัดเชียงใหม่, ผู้อำนวยการฝ่ายข่าวสถานีโทรทัศน์ มวลชนทีวี

********************************************

You may have missed