02/03/2024

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์

#นครสวรรค์ ยอดสมัคร 139 คน ชิงนายกฯ 4 คน

ยอดสมัครนายก 4 สมาชิกสภา 135 จบชั้น ม.ต้นถึงป.เอก อายุ 28-69 ปี หลากหลายอาชีพ

สรุปผลการสมัครนายก อบจ.และสมาชิกสภา อบจ.นครสวรรค์ มีผู้สมัครทั้งสิ้น 139 คน แบ่งเป็น ผู้สมัครนายก อบจ. 4 คนคือ เบอร์ 1 นายศรัญ ฤกษ์อัตถการ เบอร์ 2 นางสาวสิริรักษ์ บัณฑิตศิละศักดิ์ เบอร์ 3 พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ เบอร์ 4 นายสมควร โอบอ้อม
ส่วนผู้สมัครสมาชิกสภา อบจ.นครสวรรค์ จากทั้งหมด 36 เขต มียอดรวมทั้งสิ้น 135 คน อาชีพผู้สมัครมีหลากหลายอาขีพ เช่น ทนายความ นักธุรกิจ เกษตรกร นักการเมือง ค้าขาย รับจ้าง ข้าราชการบำนาญ

ส่วนด้านวุฒิการศึกษา ผู้สมัครนายก อบจ.จบปริญญาตรี 3 คน ปริญญาโท 1 คน ผู้สมัครสมาชิกสภา อบจ. มีวุฒิการศึกษาตั้งแต่ มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. ปริญญาตรี ปริญญาโท และมีจบปริญญาเอกอีก 1 คน สำหรับอายุผู้สมัคร อายุน้อยที่สุด 28 ปี อายุมากที่สุด 69 ปี

บรรยากาศการหาเสียงตอนนี้เริ่มมีการขึ้นป้ายแนะนำตนเองตามข้างถนน เสาไฟฟ้า มีรถแห่ มีรถวิ่งประกาศโฆษณา เริ่มคึกคักขึ้น ส่วนผู้สมัครทุกเขตทุกกลุ่มต่างก็เร่งเข้าพื้นที่เพื่อหาเสียง แจกบัตรแนะนำตนเอง

จากการสำรวจล่าสุดพบว่ามีกลุ่มนครสวรรค์บ้านเราของพลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ เพียงกลุ่มเดียวที่ส่งผู้สมัครสมาชิกสภา อบจ.ครบทุกเขต ส่วนทีมก้าวหน้า ทีมเสรีรวมใจ ก็ส่งไม่ครบทุกเขต นอกจากนี้ยังมีผู้สมัครอิสระที่ไม่สังกัดกลุ่มใดอีกจำนวนหนึ่งด้วย
/////

You may have missed