02/03/2024

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์

#มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีฯ เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม สภากาแฟ เวียงเจ็ดลิน

ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม สภากาแฟ เวียงเจ็ดลิน ครั้งที่ 6/2563 ณ ด้านหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ 56 พรรษา ซึ่งในการจัดกิจกรรม สภากาแฟ เวียงเจ็ดลิน ในครั้งนี้

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และกิจกรรมของแต่ละหน่วยงาน อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงานในพื้นที่ เวียงเจ็ดลิน และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีการหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ จัดกิจกรรมเดือนละครั้ง โดยมี รองศาสตราจารย์ ศิลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กล่าวต้อนรับ

วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
สำนักข่าวภูมิภาค
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

You may have missed