02/03/2024

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์

#นายก.นครสวรรค์ตก จัดการบริหารน้ำ แหล่งน้ำดิบ น้ำประปา และ เพื่อประชาการเกษตรหน้าแล้ง ปี 2563/2564

วันที่24ห ก.ย 63 09.30 น นาย จำลอง พรมหนองโดก นายกองศ์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ตก ลงพื้นที่พร้อม ธีรเกรียติ ยี่สุ่นแสง ผอ กองช่าง นว ตก พร้อมสมาชิก อบต ดูพื้นที่บริเวณ ประตูน้ำ คลองวังไผ่ ซึ่งมีน้ำไหลหลาก มาจากเขต อ.ลาดยาว นครสวรรค์
นายจำลอง …เผย ช่วงนี้เป็นช่วง ฤดูน้ำหลาก เป็นผลดี ทาง อบต นว ตก จึงใช้ช่วง จังหวะนี้ รีบเร่ง จัดสรรบริหารน้ำ โดยการจัดทำประตูน้ำ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ บริเวณหมู่8 ต.นว ตก เข้าบึงหนองงูเหลือมซึ่งมีพื้นร้อยกว่าไร่ เพื่อการเกษตร ในช่วงฤดูแล้ง หรือ ขาดแคลนน้ำ ในยามจำเป็น ให้พี่น้องประชาชน ทำการเกษตรอย่างต่อเนื่อง และ ก็สามารถ กักเก็บน้ำเพื่อประโยชน์ การทำน้ำประปา ในหมู่บ้าน นว ตก ได้อีกด้วย นอกจากนี้แล้วบึงหนองงูเหลือม ยังสามารถเป็นแหล่งเพาะพันธุปลา ซึ่งเร็วๆนี้ จะนำพันธุปลาลงมาปล่อยเพื่อขยายเป็นประโยชน์ต่อประชาชนต่อไป

อาคม โฉมจันทร์
============
096 6968995
=======

You may have missed