01/03/2024

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์

#ผู้นำท้องถิ่น ต.นครสวรรค์ตก ผนึกกำลัง หวงใยสุขภาพประชาชน

วันนี้19 กย.2563 นาย จำลอง พรมหนองโดก นายก องศ์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ตก ได้รับเชิญเป็นเกีรยติเป็นประธาน เปิดกิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพการออกกำลังกาย ของ อสม.หมู่ 10 บ้านท่าทอง และ ชาวนครสวรรค์ตก โดยการสนับสนุนงบประมาณ จาก สปสช.อบต.นว.ตก ซื่งมีนายก นว ตก เป็นประธานเช่นกัน และ กิจกรรมในวันนี้มี
โดยมี ผู้ใหญ่อนุวัฒน์ รักวารินทร์ กล่าวรายงาน มี อสม.และ ผู้นำชุมชน สมาชิก อบต.อดีตผู้ใหญ่บ้าน และ ประธานแม่บ้านสาธารณะสุขมาร่วมกิจกรรม ที่ศาลาเอนกประสงค์ ของ หมู่ 10 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์
อย่างก็ตาม ตำบลนครสวรรค์ตก นายก กล่าว ในเขต ต.นว.ตก มีคนชราผู้สูงอายุ เป็นจำนวนมากและมีประชาชนวัยทำงาน ทั้งหนุ่มสาว ดังนั้น ทาง หมู่10 โดยมี ผู้ใหญ่บ้าน หวงใยในเรื่องสุขภาพ จึงจัดกิจกรรม แนะ นำให้ความรู้ชาวบ้าน การออกกำลังกาย เป็นสิ่งที่ดี ทำให้สุขภาพแข็งแรง ต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บได้ ร่างกายแข็งแรง สุขภาพดี โรคห่างไกล
=========
อาคม นครสวรรค์
รายงาน 0966968995
===========

You may have missed