02/03/2024

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์

#“ส.ส.วีระกร” ตรงใจข้อเรียกร้องของนักเรียน นักศึกษา ชี้เรื่องยุบสภาเลือกตั้งใหม่ อดใจรอเลือก สสร. และร่างรัฐธรรมนูญให้สำเร็จเสร็จก่อน .สิน

วันที่ 2 ก.ย. 63 ในการประชุมสภา นายวีระกร คำประกอบ ส.ส.นครสวรรค์ เขต 2 พรรคพลังประชารัฐ อภิปรายรายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณามีมติให้รับฟังความคิดเห็นของนักเรียน นิสิต นักศึกษา เยาวชน และประชาชน ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว ว่า ขอชื่นชมรายงานของคณะกรรมาธิการ น่าเสียดายที่เรามีแต่ฝ่ายรัฐบาล ซึ่งได้พยายามเรื่องเด็ก ๆ เนื่องจากต้องไปฟังนักเรียน นิสิต นักศึกษา อภิปรายเพื่อศึกษาข้อเรียกร้อง โดยการชุมนุมของนักเรียน นิสิต นักศึกษาวันนี้ต้องยอมรับว่า เป็นเพราะเราอยู่ในช่วงของการมีระบอบประชาธิปไตย เรามีสิทธิ เรามีเสรีภาพ ที่จะแสดงออก ที่จะชุมนุม ที่จะอภิปรายกัน ขอฝากไปถึงตำรวจว่าถ้านักเรียน นิสิต นักศึกษาเข้าแสดงออกกัน ก็เป็นไปตามระบอบประชาธิปไตยที่อยู่นอกห้องเรียน ซึ่งข้อเรียกร้อง 3 ข้อของนักเรียน นิสิต นักศึกษา ตรงใจ แต่ให้มีการเลือก สภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) รอให้มีการร่างรัฐธรรมนูญให้สำเร็จเสร็จสิ้นเสียก่อน แล้วก็ยุบสภา เพื่อให้ใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ในการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎร ผมอยากเรียนว่าในการเรียกร้องของนักเรียน นิสิต นักศึกษา ในช่วงนี้ แสดงให้เห็นว่าเขาต้องการประชาธิปไตย คำกล่าวบนเวทีต่างๆ ก็เหมือน ๆ กัน “เผด็จการจงพินาศประชาธิปไตยจงเจริญ” ในสภานี้ผมไม่เชื่อว่าใครรักเผด็จการ เพราะถ้าเขายึดอำนาจเมื่อไหร่ก็คงไม่ได้มานั่งอยู่ในนี้ เพราะเป็นระบอบประชาธิปไตย เรามีรัฐสภา การที่เรามีรัฐสภา การที่เรามีที่ให้นั่งคุยกันในสภาแสดงออกด้วยตัวแทนของพี่น้องประชาชน อย่างไรก็ดีกว่าไม่มีสภา ถ้าไม่มีสภาคือระบอบเผด็จการ วันนี้เรามีสภาเราคือระบอบประชาธิปไตย วันนี้สิ่งที่น้อง ๆ แสดงออกทำให้ตัวแทนของพี่น้องที่นั่งอยู่ในที่นี้ก็พยายามหาทางออก เช่น การไม่จัดซื้อเรือดำน้ำ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อเรียกร้อง โดยตัวแทนของพี่น้องในที่นี้ก็ได้พูดคุยทำความเข้าใจจนกองทัพเรือเลื่อนการจัดซื้อออกไปเนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันเศรษฐกิจไม่เหมาะสม
.
ส.ส.วีระกร กล่าวว่า อย่างไรก็ตาม อยากเรียนว่าปัจจุบันนี้พรรครัฐบาล 256 คน ได้ร่วมกันทำญัตติที่จะใช้ข้อเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 256 แก้ไขโดยจะให้มี สสร.มาร่างรัฐธรรมนูญ สิ่งที่น้อง ๆ นักเรียน นิสิต นักศึกษา จะทำได้ คือ เราจะเลือก สสร. 150 คน เพื่อมาร่างรัฐธรรมนูญใหม่ เลือกจากประชาชน 77 จังหวัด เรามีการแก้ไขให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา อายุ 18 ปีบริบูรณ์ และอยู่ในจังหวัดที่สามารถสมัครเป็นสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญได้ รัฐสภาเสนอ 20 คน อธิการบดีโดยผู้เชี่ยวชาญชำนาญการต่าง ๆ 20 คน และตัวแทนจากนักเรียน นิสิต นักศึกษา อีก 10 คน มาเป็น สสร. หลังจากร่างรัฐธรรมนูญเสร็จก็จะได้ใช้รัฐธรรมนูญใหม่ ผมอยากเห็นคือ อยากให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา ไม่ต้องไปตั้งเวทีด่ารัฐบาล ด่าการปฏิวัติรัฐประหาร แต่การที่ท่านได้ตั้งเวทีอยู่ทุกวันนี้ส่งผลให้คนที่คิดจะปฏิวัติรัฐประหารก็เกรงแล้ว เพราะระดับนักเรียนมัธยมตื่นตัวกัน ทำให้ไม่เกิด ถ้าจะเกิดการยากขึ้น ทุกคนมองเห็นแล้วว่านักเรียน นิสิต นักศึกษา มีการตื่นตัวในระบอบประชาธิปไตย ผมอยากขอให้น้อง ๆ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ออกไปรณรงค์หาเสียง ใครอยากลงสมัครรีบเดินสายบอกประชาชนว่าผมอยากจะเข้ามาเป็น สสร. เพื่อเข้ามาแก้ไขเรื่องนั้นเรื่องนี้

You may have missed