02/03/2024

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์

#ไพศาลี รอง.ผวจ.นครสวรรค์ เปิด ป่าศิลป์ภาษาไร

เมื่อ 28 ส.ค.63 นายปรีชา เดชพันธุ์ รอง.ผวจ.นครสวรรค์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ ถ่ายทอด ดนตรี กวี ศิลป์ ของศิลปิน อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ (ป่าศิลป์ ถิ่นรุกขชาติ ) ประจำปี 2563 ที่บริเวณลานสวนรุกขชาติไพศาลี อ.ไพศาลี

เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงาน ประสบการณ์ของคณะศิลปิน สาขาทัศนศิลป์ วรรณศิลป์ และภูมิปัญญาของปราชญ์ชาวบ้านแขนงต่างๆใน อ.ไพศาลี ฟื้นฟูและพัฒนาบทบาทของศิลปินทุกสาขา ในจังหวัด ส่งเสริมการศึกษาของเยาวชนและประชาชน ให้มีโอกาสสร้างผลงานด้านศิลปะ และส่งเสริมให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ผลงานด้านศิลปะ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านศิลปะ ระหว่างศิลปินและเยาชน มีผู้มาร่วมงานประกอบไปด้วย กลุ่มศิลปินแห่งชาติ ปราชญ์ด้านดนตรี คณะเยาวชน นักศึกษา และประชาชน วันละหลายร้อยคนทุกวัน…. ( ดนัย เกียรติวงศ์ชัย 091-0312367 )

You may have missed