01/03/2024

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์

งานมหกรรมวัฒนธรรมสัญจร ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม จังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

งานมหกรรมวัฒนธรรมสัญจร ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม จังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

 

กระทรวงวัฒนธรรม โดย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม จัดงานมหกรรมวัฒนธรรมสัญจร ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม จังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ถนนสายวัฒนธรรมไนท์บาซ่าร์ ด้านข้างวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

โดย นายเวียง วรเชษฐ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีเปิดงาน และนายพิกิฏ ศรีชนะ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมคณะทำงานกระทรวงวัฒนธรรม นายชูชาติ ราชจันทร์ วัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม กล่าวรายงานการจัดกิจกรรมฯ ซึ่งวันนี้มีการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน หมอลำเพลิน หมอลำหมู่ และศิลปินรับเชิญร่วมการแสดง ซึ่งภายในงานประกอบด้วย การสาธิตผลิตภัณฑ์ชุมชนคุณธรรม ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม

ยศพัทธ์ พิภพสิทธิโภคิณ หัวหน้าคณะทำงานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม. ประสานข่าว
โกสินธ์ จินาอ่อน ผู้ช่วยหัวหน้าคณะทำงานฯ. รายงาน…

You may have missed