02/03/2024

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์

#ตำรวจภูธรเชียงใหม่ จัดอบรมขยายผลหัวข้อ สถาบันพระมหากษัตริย์ฯ

ที่ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ พลตำรวจตรี บัณฑิต ตุงคะเศรณี รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมบรรยายขยายผลหัวข้อ สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย ให้กับเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล โดยคณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 904 หลักสูตรพื้นฐาน รุ่นที่ 1/62 กลุ่ม 9 และ หลักสูตรพื้นฐาน รุ่นที่ 3/62

ประกอบด้วย ดร. หญิงฤดี ภูมิศิริรัตนาวดี,ผู้ช่วยศาตราจารย์ เกรียงไกร ธารพรศรี,พันตำรวจเอก ปิยะพันธ์ ภัทรพงษ์สินธุ์ ร้อยตำรวจตรี พิชญนันท์ อนันชัย โดยมีผู้เข้าร่วมรับการอมรมประกอบด้วย​ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชนของจังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย อำเภอดอยหล่อ อำเภอสันป่าตอง อำเภอแม่วาง และอำเภอจอมทอง จำนวน 400 คน โดยได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ในจังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี
วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

You may have missed