02/03/2024

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์

#รองพ่อเมืองเชียงใหม่ เป็นประธานประชุม เตรียมความพร้อมปลูกป่า

ที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกบัวตอง –น้ำพุเจ็ดสี อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมในการเปิดโครงการปลูกป่า และ ป้องกันไฟป่า ที่จะจัดขึ้น ณ อุทยานแห่งชาติน้ำตกบัวตอง-น้ำพุเจ็ดสี อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ในวันศุกร์ที่ 24 กรกฏาคม 2563

ซึ่งโครงการดังกล่าว ทางศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสา พระราชทาน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย ได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน จัดขึ้น โดยให้ครอบคลุมถึงป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน ป่าพร และที่ดินของรัฐประเภทอื่นๆ เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จฯพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับปการเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฏร
วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงานฮ

You may have missed