02/03/2024

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์

#ขนส่งเชียงใหม่ ห่วงใยประชาชน คุมเข้มมาตรการฯ

แม้ว่าจะมีความเคลื่อนไหวของสำนักงานขนส่งเชียงใหม่อย่างต่อเนื่อง ทั้งเป็นเพราะว่าทาง คุณวราภรณ์ วรพงศธร หัวหน้าสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่

ได้มีการเอาใจใส่ต่อหน้าที่ๆรับผิดชอบ ทั้งนี้เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักเดินทางที่มาใช้บริการกันที่ สถานขนส่งอาเขตทั้ง 3 แห่ง กับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

โดยผู้ที่จะเดินทางไปหรือว่าเดินทางมา จะต้องมีการวัดอุณหภูมิทุกคน การรักษาระยะห่าง การควบคุมการใช้หน้ากากอนามัยอย่างเคร่งครัด จัดเตรียมแอลกอฮอล์เพื่อทำความสะอาด ต้องกรอกแบบฟอร์มข้อมูลผู้โดยสาร และสะแกน คิวอาร์โคตรโดยให้ผู้ประกอบการและผู้โดยสารได้ปฏิบัติตามประกาศอย่างเคร่งครัด
วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
นิวส์มหาชนภาคเหนือ
รายงาน

You may have missed