02/03/2024

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์

#อธิบดีกรมบัญชีกลาง ลงพื้นที่เมืองพ่อขุน มอบนโยบายให้แนวทาง

ที่จังหวัดเชียงราย นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง พร้อมด้วยนางสัญญา ไชยเชียงของ คลังเขต 5 และคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่มอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติราชการของ กรมบัญชีกลาง และเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากร เจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานคลัง จังหวัดเชียงราย ที่ห้องสำนักงานคลังจังหวัดเชียงราย ชั้นล่างศาลากลางจังหวัดเชียงราย

โดยมีนางปรียาพร พาสนาวุฒิพงศ์ คลังจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยข้าราชการ และบุคลากรเจ้าหน้าที่ ของสำนักงานคลังจังหวัด ได้ให้การต้อนรับ พร้อมรับฟังการมอบนโยบายต่างๆ พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และข้อราชการอื่นๆในการพัฒนาระบบการให้บริการที่ดียิ่งขึ้น พร้อมกันนี้ยังได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนบ้านพักข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ในหน่วยงานคลังจังหวัดเพื่อสอดส่องให้การดูแลสวัสดิการแก่เจ้าหน้าที่อีกด้วย
วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

You may have missed