01/03/2024

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์

#ขนส่งเชียงใหม่ นำผู้ถูกคุมประพฤติ มาทำกิจกรรมบริการ

ถือเป็นเรื่องดี ที่ผู้ที่ถูกจับกุมฝ่าฝืน พรก.ฉุกเฉิน ได้มีโอกาสมาทำกิจกรรมดีๆให้กับพี่น้องประชาชน เพราะว่ายังไงมันก็ยังดีกว่าไปนอนตบยุงในฮ่องกรง โดยทางสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่

ที่มี วราภรณ์ วรพงศธร หัวหน้าสำงานขนส่งฯ ที่ได้นำผู้ที่ถูกคุมความประพฤติ ที่ฝ่าฝืน พรก.ฉุกเฉินฯ มาทำกิจกรรมงานบริการสาธารณะประโยชน์ โดยได้นำผู้ที่ถูกคุมจำนวน 20 คน มาทำความสะอาดบริเวณขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงใหม่ อาเขต เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 กิจกรรมอย่างนี้ต้องขอบอกว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมีประโยชน์ต่อประชาชน
วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

You may have missed