02/03/2024

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์

#เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตรวจเยี่ยมสวนสัตว์เชียงใหม่ชื่นชมการทำงานของผู้บริหารพนักงานลูกจ้าง

วันที่ (25 พฤษภาคม 2563) นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นายณฐพล โตประยูร ที่ปรึกษาด้านกฎหมายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและนายสุรชัย อจลบุญ

ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะเดินทางมาจังหวัดเชียงใหม่ตรวจเยี่ยม      การดำเนินงานของสวนสัตว์เชียงใหม่ โดยมี นายสุริยา แสงพงค์ รองผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ เดินทางมาต้อนรับและนายวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ บรรยายสรุปงานพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานลูกจ้าง สวนสัตว์เชียงใหม่ ให้การต้อนรับ

การเดินทางมาตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มอบนโยบายและให้คำแนะนำตามที่ท่านรัฐบาลมอบหมายด้านการบริหารจัดการสวนสัตว์ช่วงปิดและเปิดบริการสวนสัตว์เชียงใหม่หลังวิกฤตโควิด-19 โดยเน้นให้ดูแลสัตว์ให้มีสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อมที่ดีดูแลเอาใจใส่สัตว์ ในทุกด้าน ตลอดจนถึงการเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม(CSR)ที่มีมาตราฐานต่อไป

การตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ได้ เยี่ยมชมความน่ารักของหมีแพนด้าหลินฮุ่ยพร้อมให้แอปเปิ้ลผลไม้โปรดชมนิทรรศการ การอนุรักษ์สัตว์ป่าและสิ่งแวดล้อมที่แหล่งการเรียนรู้สำหรับเด็ก(Zoo kids Zone)และชมการให้อาหารเพนกวิน ตลอดจนถึงสักการะโบราณสถานอายุมากกว่า 800 ปีที่วัดกู่ดินขาว ผลการตรวจเยี่ยมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย “มีผลปรากฏเป็นระเบียบและเรียบร้อยดีมาก ขอแสดงความชื่นชมและเป็นกำลังใจให้แก่ผู้บริหารและพนักงานสวนสัตว์เชียงใหม่ ให้ปฎิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนให้ประชาชนที่ดีตลอดไป”เลขานุการ รมว.ทส.ทิ้งท้าย ก่อนเดินทางกลับ ซึ่งเป็นกำลังใจให้ชาวสวนสัตว์เชียงใหม่ เป็นอย่างยิ่ง

You may have missed