02/03/2024

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์

#เทศบาลนครเชียงใหม่แถลงงดจัดกิจกรรมในประเพณีสงกรานต์ (ปี๋ใหม่เมือง) 2563

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัวโควิด-19 ที่เป็นปัญหาทางสาธารณสุขระดับโลก และมีรายงานการพบผู้ติดเชื้อ ตลอดจนผู้ป่วยในประเทศไทย เทศบาลนครเชียงใหม่มีความห่วงใยในสุขภาพอนามัยของพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยว จึงขอยกเลิกการจัดกิจกรรมทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับประเพณีสงกรานต์ (ปี๋ใหม่เมือง) ประจำปี 2563 โดยจะยังมีการตกแต่งเมืองเพื่อสร้างบรรยากาศของความเป็นล้านนา และจัดนิทรรศการทางวัฒนธรรมเกี่ยวกับประเพณีสงกรานต์ บริเวณลานประตูท่าแพ และ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ แต่จะยกเลิกกิจกรรมที่มีผู้คนมาร่วมเป็นจำนวนมากทุกกิจกรรม เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

ทั้งนี้ เทศบาลนครเชียงใหม่ได้ทำการปรับปรุงคุณภาพน้ำในคูเมือง โดยการโรยปูนขาว ดูดจอก แหน เศษใบไม้ออกจากคูเมือง และ เติมคลอรีนฆ่าเชื้อโรค เพื่อความสะอาด และลดโอกาสในการปนเปื้อนเชื้อโรค และ สิ่งสกปรก ในคูเมืองเชียงใหม่

อนึ่ง เทศบาลนครเชียงใหม่ขอความร่วมมือจากประชาชน และ นักท่องเที่ยว ในการงดเล่นน้ำสงกรานต์ ทั้งการงดนำน้ำจากคูเมืองมาสาดใส่กัน และ งดการนำรถกระบะบรรทุกน้ำเข้ามาสาดเล่นรอบคูเมือง เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อีกทางหนึ่ง เนื่องจากเชื้อไวรัสโควิด-19 สามารถอยู่ในน้ำได้ถึง 4 วัน
เทศบาลนครเชียงใหม่ขอขอบคุณในความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการร่วมมือกันป้องกัน และ ควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อให้เมืองเชียงใหม่ของเราเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีความปลอดภัย และเพื่อสุขภาพอนามัยของประชาชนทุกคน

ภาพ/ข่าว วริศรา ทินนา news 108

You may have missed