01/03/2024

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์

# พัฒนาชุมชนเชียงใหม่ สมาคมสตรีนครเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน จับมือร่วมกันจัดงาน ศิลปาชีพ ล้านนาไทย ก้าวไกลด้วยพระบารมี ครั้งที่ 2

พัฒนาชุมชนเชียงใหม่ สมาคมสตรีนครเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน จับมือร่วมกันจัดงาน ศิลปาชีพ ล้านนาไทย ก้าวไกลด้วยพระบารมี ครั้งที่ 2 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 17.30 น. ณ แกรนด์ฮอลล์ ชั้น 1 ศูนยการค้าเซ็น ทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต นายอาทร พิมชะนก พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ นางสาววรัญญา ลิศวรกิจพิพัฒน์ นายก สมาคมสตรีนครเชียงใหม่ และ ดร. อาณดา นิรันครายกุล ผู้อำนวยการอุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน) ได้ร่วมกันแถลงข่าวในการจัดงาน ศิลปาชีพ ล้านนาไทย ก้าวไกลด้วยพระบารมี ครั้งที่ 2 ในระหว่างวันที่ 14-16 กุม ภาพันธ์ 2563 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียง ใหม่ ตั้งแต่เวลา 09.00-20.00 น. งานนี้เข้าชมฟรี

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนาง เจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง การจัดงานดังกล่าว ได้ ร่วมมือกันหลายฝ่าย อาทิ จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียง ใหม่ ร่วมกับสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ และสมาชิกเครือข่ายสตรีในจังหวัดลำพูน จังหวัดลำปาง และจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ภายในงานจะมีกิจกรรมต่างๆมากมาย อาทิ นิทรรศกาลเฉลิมพรนะเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่แสดงถึงพระราชกรณียกิจด้านบทบาทสตรี นิทรรศ การเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิรา ลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี นิทรรศกาลจากโครงการหลวง นิมรรศกาลผ้าไทย ผ้าโบราณ การประกวดมารยาทไทย การประกวดวงดนตรี การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า โอท๊อป การประกวดร้องเพลง และอื่นๆอีกมากมาย 14-16 เดือนนี้ ผู้ที่สนใจสามา รถเข้าชมงานนี้ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และรับบัตรเข้าชมงานได้ที่บูธประชาสัมพันธ์ บริเวณทางเข้า อุทยานหลวงราชพฤกษ์

ภาพ/ข่าว. วริศรา ทินนา news 108 รายงาน

You may have missed