02/03/2024

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์

บลูเทค ซิตี้ ร่วมกับกิ่งกาชาดอำเภอบางปะกงลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบรรเทาทุกข์ อัคคีภัย ในพื้นที่อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

บลูเทค ซิตี้ ร่วมกับกิ่งกาชาดอำเภอบางปะกงลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบรรเทาทุกข์ อัคคีภัย ในพื้นที่อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

 


วันนี้ (7 ธ.ค.2563) นางสาวสุกัญญา แตงเจริญ ปลัดอาวุโส รักษาการนายอำเภอบางปะกง พร้อมด้วย ทีมงานฝ่ายความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม ฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ ,สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอบางปะกง ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจพร้อมกับมอบสิ่งของ แก่ นายสำเนียง ทองสุวรรณ ต.บางวัว ,นายปัญญา เรืองสวัสดิ์และนางวิไลพร อ้วนดวงดี ต.หนองจอก อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ผู้ที่รับความเดือดร้อนจากเหตุการณ์ไฟไหม้บ้านพักอาศัย
ทั้งนี้ ทีมงานฝ่ายความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) โครงการฯ ร่วมมอบข้าวสาร,เสื้อผ้าและน้ำดื้ม เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

You may have missed