02/03/2024

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์

#ให้การต้อนรับ นายสมศักดิ์ กลับหอม อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง

นางศุนิสา ดาราเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ จ่าสิบเอกอรัญอนัญบุญลือ และดร.สมเจตร์ รอด​นารายณ์​ รองผู้อำนว​ยการ​โรงเรียน​กีฬา​จังหวัด​นครสวรรค์​
ให้การต้อนรับ นายสมศักดิ์ กลับหอม อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง และคณะ ในโอกาสตรวจเยี่ยมโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563

You may have missed