02/03/2024

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์

#ผบ.ศป.บส.ชน.เลี้ยงอาหารเย็นแก่ผู้พิการ

– เมื่อ 31 ก.ค. 63 พล.ท. สุภโชค ธวัชพีระชัย มทน.3/ผบ.ศป.บส.ชน. มอบหมายให้ พ.อ.วีระพงษ์ พันธจักร รอง ผบ.ศป.บส.ชน.(2) เป็นผู้แทน ศป.บส.ชน. เลี้ยงอาหารเย็นผู้พิการ ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมชินูปถัมภ์ จ.เชียงใหม่

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฏาคม 2563 โดยมีผู้พิการทางสายตาร่วมรับประทานอาหารเย็น จำนวน 65 คน
ผลการปฏิบัติ
– เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

มนู พุทธิมูล

You may have missed