01/03/2024

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์

#กองบิน ๔๑ เข้าร่วมโครงการอบรมอาสาสมัครไฟป่า รวมพลังจิตอาสาสู้ไฟ เพื่อลมหายใจชาวเชียงใหม่

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๓ นาวาอากาศโท คุณากร จักรวาฬ หัวหน้าแผนกกิจการพลเรือน กองบังคับการกองบิน ๔๑ ในฐานะผู้แทนผู้บังคับการกองบิน ๔๑ เข้าร่วมโครงการอบรมอาสาสมัครไฟป่า รวมพลังจิตอาสาสู้ไฟ เพื่อลมหายใจชาวเชียงใหม่ โดยมี พลตำรวจโท ประจวบ วงศ์สุข ผู้บัญชาการตำรวจภูธร ภาค ๕ เป็นประธานในพิธี ณ ลานวัฒนธรรม จังหวัดเชียงใหม่
ด้วย พื้นที่ตำบลสุเทพส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย และเป็นพื้นที่ป่าใกล้ตัวเมืองเชียงใหม่ โดยในช่วงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ – ปัจจุบัน เกิดความแห้งแล้งมาอย่างยาวนาน โดยคาดว่าภัยแล้งจะทวีความรุนแรงกว่าทุกๆปี ประกอบกับจังหวัดเชียงใหม่ได้ออกมาตรการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยกำหนดช่วงเวลาห้ามเผาในที่โล่งทุกชนิดอย่างเด็ดขาด ระหว่างวันที่ ๑๐ มกราคม – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓
ทั้งนี้ กองบิน ๔๑ นำทหารกองประจำการ จากกองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๔๑ จำนวน ๓๐ นาย ลงพื้นที่เพื่อสร้างฝายชะลอน้ำที่วัดผาลาด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

และสร้างแนวกันไฟศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านสันลมจอย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวัตถุประสงค์ของกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายแนวร่วมภาครัฐและประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าอย่างมีประสิทธิภาพ เทศบาลตำบลสุเทพ จึงได้จัดโครงการรวมพลังจิตอาสาสู้ไฟ เพื่อลมหายใจชาวเชียงใหม่ ทั้งนี้ มีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสาตำบลสุเทพ พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ นักเรียน นักศึกษามาร่วมพิธีในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

วริศรา ทินนา news 108 รายงาน

You may have missed