01/03/2024

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์

#กองบิน ๔๑ ร่วมโครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาหมอกควัน RUN FOR LIFE (วิ่งเพื่อลมหายใจไล่ฝุ่น PM 2.5 km)

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นาวาอากาศโท สุรเกียรติ เกตานนท์ ผู้บังคับกองพันทหารอากาศโยธินกองบิน ๔๑ เข้าร่วมโครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาหมอกควัน RUN FOR LIFE (วิ่งเพื่อลมหายใจไล่ฝุ่น PM 2.5 km) โดยมี นายธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ เป็นประธานในพิธี ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่


ทั้งนี้ ด้วยเทศบาลเมืองแม่เหียะร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงภาครัฐและภาคเอกชน ได้จัดกิจกรรมโครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาหมอกควัน เพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควันฝุ่นละออง PM 2.5 รวมถึงเป็นการให้ความรู้และสร้างจิตสำนึกความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ ในการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ซึ่งเป็นปัญหาของจังหวัดเชียงใหม่ ที่ก่อให้เกิดปัญหาต่อสุขภาพและเศรษฐกิจ

ทั้งยังมีการรณรงค์การเลิกใช้ภาชนะโฟมในตำบลแม่เหียะ การจัดนิทรรศการด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาหมอกควัน และที่สำคัญมีการปล่อยขบวนการเดินวิ่งเส้นทางถนนหน้าอุทยานกลสงราชพฤกษ์ โดยผู้เข้าเส้นชัยจะได้รับถุงลดโลกร้อนอีกด้วย

ภาพ/ข่าว. วริศรา ทินนา need 108

You may have missed