01/03/2024

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์

#เชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมห้องสมุดโรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย ซึ่งเทศบาลฯ ได้จัดให้เป็น 1 ใน 15 จุด พื้นที่ปลอดภัยจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก (Smog Safety Zone)

วันที่ 24 มกราคม 2563 นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ นายประสงค์ เรือนสอน รองปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายเยาวเรศ บุญถม ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขฯ

ตรวจเยี่ยมห้องสมุดโรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย ซึ่งเทศบาลฯ ได้จัดให้เป็น 1 ใน 15 จุด พื้นที่ปลอดภัยจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก (Smog Safety Zone) โดยได้มีการติดตั้งแผ่นกรองอากาศ HEPA ในเครื่องปรับอากาศเพื่อกรองฝุ่นละออง และมีหน้ากากอนามัยแจกให้กับประชาชน

โดยประชาชนสามารถตรวจสอบพื้นที่ Smog Safety Zone ของเทศบาลนครเชียงใหม่ ได้ที่ http://www.cmcity.go.th/list/activity/461/แผนที่%20Safety%20Zone/

 

ภาพ/ข่าว.  ปชส. ท. นครเชียงใหม่

You may have missed