02/03/2024

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์

# กิจกรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่หัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพบปะประชาชน

วันนี้ 23/1/63 เวลา 10.00 น. นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่หัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพบปะประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1/2563 ณ สนามเทศบาลทุ่งข้าวพวง อำเภอเชียงดาว

พร้อมด้วย นายวีระพันธ์ ดีอ่อน ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ จังหวัด และอำเภอเชียงดาว ซึ่งมีหน่วยงานออกหน่วยบริการมากกว่า 70 หน่วยงานให้บริการประชาชน และ รับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน ต่อไป ทั้งนี้ การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

#ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่

 

You may have missed