02/03/2024

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์

ปทุมธานี เดิน-วิ่ง มินิมาราธอน “วิ่งด้วยใจ ให้ด้วยรัก” ครบรอบ 90 ปี วไลยอลงกรณ์

ปทุมธานี เดิน-วิ่ง มินิมาราธอน “วิ่งด้วยใจ ให้ด้วยรัก” ครบรอบ 90 ปี วไลยอลงกรณ์

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2565 เวลา 05:30 น. ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปภัมภ์ ประธานเปิดงานเดิน-วิ่ง มินิมาราธอน “วิ่งด้วยใจ ให้ด้วยรัก” ครบรอบ 90 ปี วไลยอลงกรณ์ สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อร่วมเฉลิมฉลองงานครบรอบ 90 ปี วไลยอลงกรณ์ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย นำรายหลังหักค่าใช้จ่ายเป็นกองทุนพัฒนาการศึกษาของมหาวิทยาลัย และ ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากร ศิษย์เก่า ประชาชนทั่วไปให้มีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงและสร้างความสัมพันธ์ภายในครอบครัว

โดยการจัดการแข่งขันครั้งนี้มีประเภทวิ่งประกอบด้วย วิ่ง FUN RUN 5 กิโลเมตร ชาย – หญิง วิ่ง Mini Marathon 10 กิโลเมตร ชาย – หญิง จำนวน 8 รุ่น วิ่ง FUN RUN Family 5 กิโลเมตร วิ่ง VIP FUN RUN 5 กิโลเมตร และ Mini Marathon 10 กิโลเมตร วิ่ง Fancy FUN RUN 5 กิโลเมตร และ Mini Marathon 10 กิโลเมตร ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายสิริพงษ์ สิริโพธินันท์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี มอบรางวัลในกับผู้เข้าแข่งขันในแต่ละประเภท ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ มีนักวิ่งที่เข้าร่วมการแข่งขันเดิน – วิ่ง มินิมาราธอน “วิ่งด้วยใจ ให้ด้วยรัก” ครบรอบ 90 ปี วไลยอลงกรณ์ กว่า 700 คน

ภาพ/ข่าว วะจะนะชัย วาจาพารวย /รายงาน

You may have missed