01/03/2024

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์

#ซันสวีทรุกเดินหน้าก่อสร้าง Mini Factory เพื่อขยาย ตลาดสินค้าในประเทศเต็มรูปแบบ

ที่บริษัทซันสวีท จำกัด(มหาชน) หรือ SUN นายสนิท ศรีสุวรรณ กรรมการบริหาร ผู้แทนบริษัทซันสวีท จำกัด (มหาชน) ได้ลงนามสัญญาการก่อสร้างโครงการอาคารผลิต ขนาดเล็กสำหรับสินค้าพร้อมทาน

ร่วมกับ นายพิชาญ ด่านกิจยิ่งยง กรรมการผู้จัดการ บริษัท พี.ซี.เอ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอน สตรัคชั่น จำกัด ผู้รับเหมางานโครงสร้างและงานสถาปัตยกรรม และ นายอรุณ บุญฤทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทริปเปิล พี เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่น จำกัด ผู้รับเหมางานระบบสุขาภิบาลงานเครื่องกล และระบบไฟฟ้า เพื่อยกระดับทั้งด้านคุณภาพและปริมาณการผลิตให้มีประสิทธิ ภาพมากขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการสินค้าพร้อมทานจากลูกค้าที่มีปริมาณสั่งซื้อเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด โดยบริษัทฯจะมียอดขายสินค้าพร้อมทานประมาณ 500-1,000 ล้านบาทต่อปี

วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
สำนักข่าวภูมิภาค
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

You may have missed