01/03/2024

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์

#ซันสวีทร่วมกับพันธมิตร ผนึกความร่วมมือกับคณะ ผลิตกรรมการเกษตรแม่โจ้

ด้วยทาง ดร.องอาจ กิตติคุณชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทซันสวีท จำกัด(มหาชน) ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงในความร่วมมือ ระหว่าง คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยผู้ช่วย ศาสตราจารย์ ดร.เรืองชัย จูวัฒนสำราญ คณบดี บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธ์ จำกัด โดย ดร.ยงค์ยุทธ ปานสูง กรรมการบริษัท ผู้ผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธ์พืช และบริษัท ไฮโดรไทย จำกัด

โดยคุณ ไพฑูรย์ ติโลกวิชัย รองกรรมการผู้จัดการผู้ผลิตปุ๋ยตราเรือใบ เพื่อร่วมกันพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ และนำงานวิจัยเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวโพดหวานเพื่ออุตสาหกรรม การลงนามในครั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ ในการสร้างความร่วมมืออันนำไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ อีกทั้งผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นก็จะเกิดกับทุกฝ่าย รวมถึงมีการพัฒนาองค์ความรู้ด้านเกษตรและเทคโนโลยีการเกษตรได้อย่างต่อเนื่อง และนักศึกษา นักวิจัย ก็จะมีความภาคภูมิใจในผลงานและความสำเร็จของตนเองด้วย

วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
สำนักข่าวภูมิภาค
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

You may have missed