02/03/2024

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์

#ร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิดคุณพรพรรณ คชาธาร ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์อธิบดีอัยการ ภาค 1

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563 นายศิริชัย วิทยโชคกิติคุณ. อธิบดีอัยการภาค 1ดร. อลงณ์กรด. วรกี รองผู้ว่า อุทัยธานี
นางสาวสิพรพักตร์ ค่ายบุญศรี ผู้บัญชาการเรือนจำอุทัยธานี

ส.จ.ปภาวิชญ์ บุษวะดี(สจ.เปี๊ยกอุทัย) ที่ปรึษากิตติมศักดิ์ อธิบดีอัยการภาค 1 สจ. อรรถพร แรงกสิกร (ลาดยาว)
สจ.เชาวฤทธิ์ วิบูลย์รัตน์ (แม่เปิน) ,นายกิตติคุณ มั่นคงดี ผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ PM news Tv,MD news Tv ร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิดคุณพรพรรณ คชาธาร ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์อธิบดีอัยการ ภาค 1,

You may have missed