02/03/2024

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์

#สว.ลงพื้นที่ติดตาม ผลกระทบและฟื้นฟู เรื่องของการท่องเที่ยว

ที่ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลาง จังหวัดเชียงใหม่ นายศุภชัย สมเจริญ สมาชิกวุฒิสภา รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามปัญหาและผลกระทบด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และแนวทางการฟื้นฟูสถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวหลังการระบาดของโรค ภายใต้โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ ตอนบน

โดยมีนายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยภาครัฐ ภาคเอกชน และสมาชิกกลุ่ม WELOVE CHIANGMAI ร่วมให้ข้อมูลของผู้ประกอบการในธุรกิจท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งพบว่า ปัญหาหลักสำคัญจากสถานการณ์โควิด-19 ส่งผลให้ไม่มีนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากต่างชาติ ทำให้ผู้ประกอบกิจการต่างหยุดชะงักลง ในขณะที่การใช้จ่ายยังคงมีอยู่เหมือนเดิม ผู้ประกอบการจึงต้องการหาแหล่งเงินทุนสนับสนุน ค้ำจุนการดำเนินงาน แต่เนื่องจากติดเงื่อนไขไม่สามารถกู้ได้ โดยทางสมาชิกวุฒิสภาจะได้นำข้อมูลดังกล่าวไปแจ้งต่อรัฐบาลในการหาแนวทางช่วยเหลือต่อไป
วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

You may have missed