02/03/2024

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์

#ผบ.กองบิน 41 ร่วมบันทึกเทป ถวายพระพร

นาวาอากาศเอก นรุธ กำเนิดนักตะ ผู้บังคับการกองบิน 41 พร้อมด้วย คุณ ณภัค กำเนิดนักตะ ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน 41 รองผู้บังคับการ เสนาธิการ หัวหน้าหน่วยขึ้นตรง และสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน 41 ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร

เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จฯ พระเจ้าอยู่หัว ครบรอบ 68 พรรษา ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย(NBT) อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่
วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

You may have missed