02/03/2024

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์

#กองบิน 41เข้าร่วม แข่งขันการแสดง ทางทหารประกอบดนตรี

กองบิน 41 เข้าร่วมแข่งขันการแสดงทางทหารประกอบดนตรี ราชวัลลภเริงระบำ(Hop to the Bodies Slams) และการแข่งขันกองทหารเกียรติยศของกองทัพอากาศ ประจำปี 2563

โดยมี พลอาการตรี วิญญา โพธิ์คานิช รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เป็นประธาน มีคณะกรรมการตรวจและประเมินผลการแสดงการฝึกทหารประกอบดนตรีฯ และการแข่งขันกองทหารเกียรติยศของกองทัพอากาศฯโดยมี นาวาอากาศเอก นรุธ กำเนิดนักตะ ผู้บังคับการกองบิน 41 และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน 41 ให้การต้อนรับ ณ บริเวณลานหน้าเก็บฝูง 411ฯ และร่วมตรวจสอบประเมินผลการแข่งขันกองทหารเกียรติยศของกองทัพอากาศ ณ บริเวณลาน หน้าท่าอากาศยานทหารกองบิน 41
วริศรา ทินนา
News 108
มวลนทีวี
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

You may have missed