02/03/2024

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์

#ตำรวจภาค 5 กับความพร้อม เปิดภาคเรียน

วันที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. พลตำรวจโท ประจวบ วงศ์สุข ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 เป็นประธานประชุมการเตรียมความพร้อมในการอำนวยความสะดวกด้านการจราจร ก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563 โดยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบตลอดจนเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุม เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหา และอำนวยความสะดวกการจราจร พร้อมประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการคืนพื้นที่ผิวจราจร จุดก่อนสร้าง และหาแนวทางในการแก้ปัญหาจราจร ร่วมกันในช่วงปิดภาคเรียน พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยเฉพาะ 9 เส้นทางหลักเข้าสู่ตัวเมืองเชียงใหม่ และในพื้นที่เขตติดต่อเมือง ที่มีสภาพปัญหาจราจรปริมาณรถเกิดขึ้นเฉพาะในเขตเมือง

ซึ่งมีโรงเรียนในระดับ และในสังกัดต่างๆ ถึง 75 แห่ง มีจำนวนนักเรียนกว่า 2,000 คนขึ้นไป และโรงเรียนที่อยู่ในเส้นทางหลัก คือ ถนนมหิดล ถนนเจริญเมือง และถนนแก้วนวรัฐ โดยเส้นทางทั้ง 3 เส้นนั้น ได้มีการวางมาตรการอย่างรัดกุม ไม่ว่าจะเป็นกำลังพล อุปกรณ์ต่างๆ การคืนพื้นที่ผิวจราจร จุดก่อสร้าง การให้ความสำคัญเพิ่มความเข้มในการบังคับใช้กฏหมาย ได้แก่ จอดรถกีดขวางหรือฝ่าฝืนกฎหมาย ขับขี่ ฝ่าฝืนเครื่องหมายจราจร การข้ามถนนของคนเดินเท้า นอกจากนั้นยังได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น เทศบาลนครเชียงใหม่ แขวงการทางฯ สำรวจความพร้อมของสภาพพื้นผิวถนนเป็นต้น ติดตามข่าวสารกลุ่มงานจราจร เชียงใหม่ ขอความช่วยเหลือ หรือปัญหาจราจรเชียงใหม่ได้ที่ 053-235595 หรือ 191
วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

You may have missed