02/03/2024

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์

#ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมสนับสนุนกิจกรรมการแข่งขันเซปักตะกร้อชิงแชมป์สโมสร SEPAK TAKRAW CLUB CHAMPIONSHIP COMPETITION

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 17.00น. นางปริษา ปานพรหม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมสนับสนุนกิจกรรมการแข่งขันเซปักตะกร้อชิงแชมป์สโมสร SEPAK TAKRAW CLUB CHAMPIONSHIP COMPETITION ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

โดยมีนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิด ทีมเข้าร่วมการแข่งขัน ประเภททีมชาย จำนวน 6 ทีม ประกอบด้วย กองทัพอากาศ- KELA ,กองทัพบก-ช้างบิน,กองทัพเรือHONDA ,ตำรวจ ,เชียงใหม่Aและเชียงใหม่B ประเภททีมหญิง จำนวน 6 ทีม ประกอบด้วย สโมสรตะกร้อราชบุรีกองทัพอากาศ- KELA,โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง,TOYOTA PARAGON,สโมสรตะกร้อ HONDA,และเชียงใหม่

เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่เซปักตะกร้อ ให้ได้รับความนิยมโดยเฉพาะคนในท้องถิ่นได้รู้จักและรักในกีฬาเซปักตะกร้อ และเพื่อให้จังหวัดเชียงใหม้ ใช้กีฬาเป็นสื่อนำนักท่องเที่ยวเข้าสู่จังหวัดเป็นการกระตุเนเศรษฐกิจสอดคล้องกับนโยบานของภาครัฐตามโครงการ Sport Tourism ซึ่งนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติให้ความสนใจเป็นอย่างมาก ณ ประตูท่าแพเชียงใหม่

วริศรา ทินนา news 108 รายงาน

You may have missed