01/03/2024

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์

#เชียงใหม่ ศูนย์คุ้มครองสิทธิ์ คดี Forex 3D ผ่านระบบ tos online ของแต่ละศูนย์พร้อมใช้งาน

เจ้าหน้าที่กองคดี 4 และ ศท. ออกเดินทางจาก กรุงเทพ ไปยังที่ตั้งศูนย์รับเรื่องคุ้มครองสิทธิ์ผู้เสียหาย จังหวัด เชียงใหม่ พิษณุโลก ขอนแก่น สุราษฎร์ธานี สงขลา  ทยอยถึงที่หมายแล้วในวันนี้และเข้าเตรียมความพร้อมในสถานที่ที่จังหวัดจัดไว้ให้

เพื่อรอรับการยื่นคำร้องของผู้เสียหายในพื้นที่ต่างๆ เพื่อบรรเทาภาระมิต้องเดินทางมายื่นเรื่องที่ สนง.ปปง. กรุงเทพมหานคร ในช่วง วันที่  13-21  มกราคม  2563 นี้  โดยจังหวัดเชียงใหม่ สถานที่รับเรื่อง ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม

ระบบสารสนเทศในแต่ละศูนย์ฯ ปฎิบัติการ  รับเรื่องคุ้มครองสิทธิ์ คดี Forex 3D ผ่านระบบ tos online ของแต่ละศูนย์พร้อมใช้งาน  รวมทั้ง การประชุมระหว่างศูนย์ฯ กับ ห้อง war room สนง.ปปง.  สามารถประชุม สั่งการ แนะนำ ผ่านระบบ Web Conference : http://www.catconference.com/main/ ได้แบบ real time

ขอบคุณ ภาพ/ข่าว   ท่านรองวิรุฬ พรรณเทวี

มนตรี มั่นคงดี  ผอ.สำนักข่าวภูมิภาคมวลชนออนไลน์นิวส์.  PM news TV เชียงใหม่   รายงาน

You may have missed