01/03/2024

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์

เชียงใหม่ //. ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ นำผู้บริหาร เข้าคารวะ ผู้ว่าฯ,รอง ผวจ.เชียงใหม่

นายวุฒิชัย ม่วงมัน  ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ นำผู้บริหารสวนสัตว์เชียงใหม่
เข้าคารวะนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และนายคมสัน สุวรรณอัมพา,  นายวิรุฬ พรรณเทวี  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2563 เนื่องในวาระอันเป็นศุภมิ่งมงคลขึ้นปีใหม่ 2563 เป็นสิริมงคลในการทำงาน

ภาพ/ข่าว  ปชส.สวนสัตว์เชียงใหม่

สำนักข่าวภูมิภาคมวลชนออนไลน์นิวส์.  PM news TV เชียงใหม่

You may have missed